خرد کردن موبایل و کارخانه نمونه برداری فله در آفریقای جنوبی