ترک پل بالا برای پرکننده بدنه پلی استر استفاده می شود