اپیلاسیون های خرد کننده بالاست در آفریقای جنوبی - سایپرز ، باشگاه دانش