از آسیاب های توپ برای sl ein Nigeria استفاده شده است