از کارخانه های لوکاس استفاده شده برای اندازه گیری ماشین کارخانه آسیاب ریموند